Privacy statement

 

Version:1.0
Deze pagina werd voor het laatst geupdate op 12/10/2018

Bedankt voor het vertrouwen dat u in Brainchild stelt!
Met de komst van de nieuw GDPR reglementering wil ik jullie als verantwoordelijk ondernemer heel graag een helder inzicht geven onze privacy beleid.
Privacy en discretie zijn trouwens enkel van de kernwaarden binnen coaching, dus hecht ik hier ook enorm veel belang aan.

WAAROP IS ZE VAN TOEPASSING?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Brainchild. Door mijn website te bezoeken heeft u toegang tot informatie, kan u contactformulieren invullen en gebruik maken van onze diensten. Hierdoor laat u persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres en ip adres) achter op de website.
Wanneer u een email of contactformulier naar ons toestuurt is het mogelijk dat wij uw gegevens gaan bewaren.
Bij telefonisch contact zullen enkel uw naam en telefoonnummer geregistreerd worden.
Brainchild respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en discreet wordt behandeld.

U moet zich ervan bewust zijn dat Brainchild niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

WAAROM VRAGEN WE DE GEGEVENS OP?

We zullen mogelijks ook nog meer persoonlijk gegevens opvragen die voor de desbetreffende situatie nodig zijn. Dit doen we om uw aanvragen en verzoeken efficient en persoonlijk te kunnen verwerken en behandelen. Deze gegevens worden dan opgeslagen in ons klantenbestand en worden 10 jaar bewaard volgens de wettelijk richtlijnen.
Brainchild zal geen persoonsgegevens delen met derden tenzij in het kader van een juridische procedure. Ook dan zullen we enkel de strikt noodzakelijke gegevens overmaken.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen persoonlijke informatie voor andere doeleinden, dan wat er beschreven staat in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

SOCIAL MEDIA: FACEBOOK & LINKEDIN (THIRD PARTY COOKIES)

Op de Brainchild website zijn ook knoppen geplaatst om pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Linkedin). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

COOKIES UITSCHAKELEN

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De kans bestaat echter wel dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De inhoud van deze site, met inbegrip van logo’s, tekeningen, merken, data, product- of bedrijfsnamen, tekst en beeld e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Brainchild of rechthoudende derden.

VERANDERINGEN

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze site. Gezien er eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site mogelijk zijn, kan dit leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is algemeen en is informatief van aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Brainchild levert grote inspanningen om de inhoud en informatie volledig, up to date, juist & nauwkeurig te houden, maar ondanks deze inspanningen bestaat de kans dat er zich alsnog anomalieën voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dit zo is dan zal Brainchild dit zo snel mogelijk recht zetten.
Brainchild kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u anomalieen zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
Brainchild houdt zich het recht voor om de inhoud van de site (links inbegrepen), ten allen tijde aan te passen, te wijzigen en aan te vullen zonder aankondiging of kennisgeving. Brainchild geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Brainchild kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade wegens het gebruik van deze site of als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, beschadiging van programma's of gegevens op het computersysteem, van apparatuur, van de gebruiker.
Op de Brainchild website kunnen hyperlinks staan naar pagina’s van derden, naar websites of er naar refereren. Het plaatsen van deze hyperlinks impliceert op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud van deze sites gezien Brainchild geen zeggenschap heeft over de inhoud van deze websites en kan aldus niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of voor enige vorm van schade door het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Voor alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website is het Belgisch recht van toepassing via de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Brainchild coaching
+32 474747718
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.